Cara Memasang SATA (Hard Disk)

Terdapat berbagai-bagai komponen komputer yang menggunakan SATA. Untuk mengenali penyambungan jenis SATA, sila lihat cable / port SATA seperti gambar-gambar di bawah. Mengenali Cable SATA