Cara Memasang CD / DVD SATA

Bagi menjawab soalan essa, maka saya terangkan langkah-langkah pemasangan CD / DVD SATA seperti berikut… Sebenarnya cara memasang DVD SATA adalah hampir sama dengan cara memasang hard disk SATA. Mungkin anda perlu lihat kaedah pemasangan […]

Cara Memasang SATA (Hard Disk)

Terdapat berbagai-bagai komponen komputer yang menggunakan SATA. Untuk mengenali penyambungan jenis SATA, sila lihat cable / port SATA seperti gambar-gambar di bawah. Mengenali Cable SATA